MU Online | Máy Chủ Mới Đế Vương

[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Boss Vàng Server 2,3 12:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 12:00
Huyết Lâu Server 2,3 12:30
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 12:40
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 13:00
Sky Event Server 2 13:05
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 14:45
Binh đoàn pháp sư ALL Server 15:00

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Online | Máy Chủ Mới Đế Vương !